Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Warunki

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

NA KIERUNKU INFORMATYKA

1.  Termin złożenia pracy dyplomowej:

1)  do 15 lutego, jeśli zakończenie studiów wypada w semestrze zimowym,

2)  do 15 czerwca, jeśli zakończenie studiów wypada w semestrze letnim,

2. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego, dyplomant składa w dziekanacie następujące dokumenty:

1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej (tzw. biblioteczny). Zalecanym sposobem oprawienia jest tzw. bindowanie (okładka przeźroczysta). Treść wg wzoru strony tytułowej zał.3 i zał.4. Na końcu pracy dyplomowej (przedostatnia strona) należy umieścić „Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej” oraz (ostatnia strona) „Oświadczenie autorskie”. Praca dyplomowa może być oprawiona w okładki kartonowe (musi być na okładce napis praca dyplomowa).

2) jeden egzemplarz pracy dyplomowej (tzw. archiwalny). Bez oprawy, zszyty naturalnym sznurkiem, dwustronnie drukowany czcionką 8 pt (za wyjątkiem strony tytułowej). Na końcu pracy dyplomowej (przedostatnia strona) należy umieścić „Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej” oraz (ostatnia strona) „Oświadczenie autorskie”. Na końcu pracy dyplomowej należy umieścić papierową kopertę zawierającą opisaną płytę CD lub DVD z tekstem pracy wraz z elementami stanowiącymi jej integralną część.

3) Indeks (z wszystkimi wymaganymi wpisami zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych oraz wypełnioną stroną z tematem i oceną pracy dyplomowej).

4) ocenę pracy dyplomowej przez promotora oraz oddzielnie opiekuna merytorycznego, (jeżeli jest wyznaczony).

5) 5 fotografii formatu 45 x 65 mm.

6) potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 60 zł za wydanie dyplomu.

7) rozliczoną kartę obiegową dyplomanta.

3. Obrony prac dyplomowych odbywają się w połowie marca (lipca).

4. Wykaz pytań do egzaminu dyplomowego znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

Informatyki, Administracji i Fizjoterapii

dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIZ