Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Hyper-V oraz System Center Virtual Machine Manager

Cel szkolenia

Podczas szkolenia z Hyper-V i System Center 2016 Virtual Machine Manager, uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami pozwalającymi efektywnie instalować, konfigurować i administrować produktem Microsoft Hyper-V w wersji 2012 R2/2016 oraz obsługi komponentu System Center 2016 Virtual Machine Manager . Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów

Adresaci szkolenia

• Administratorzy systemów
• Inżynierowie systemowi
• Operatorzy odpowiedzialni za funkcjonowanie serwerów Hyper-V 2012 R2 oraz narzędzi z rodziny System Center wspomagających zarządzanie środowiskiem zwirtualizowanym.

Korzyści wynikajace z ukończenia kursu

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
•    Rozwiązań związanych z wirtualizacją firmy Microsoft
•    Komponentów System Center 2016 (VMM)
•    Interfejsów zarządzania w środowisku Hyper-V
•    Implementacji i konfiguracji serwerów Hyper-V
•    Integracji z usługą AD DS.
•    Zarządzania hostami Hyper-V    
•    Zarządzania zasobami dyskowymi
•    Zarządzania infrastrukturą sieciową
•    Wdrażania i zarządzania maszynami wirtualnymi
•    Wysokiej dostępności oraz nadmiarowości
•    Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V
•    Konfiguracji mechanizmów migracji na żywo oraz replikacji
•    Monitorowania dostępnych zasobów
•    Implementacji komponentu System Center Virtual Machine Manager
•    Dodawania i zarządzania hostami Hyper-V w konsoli VMM
•    Zarządzanie zasobami sieciowymi z wykorzystaniem VMM
•    Zarządzanie zasobami dyskowymi z wykorzystaniem VMM
•    Zarządzania uprawnieniami z wykorzystaniem VMM
•    Konfiguracji i zarządzania bibliotekam w VMM
•    Tworzenia oraz zarządzania chmurą prywatną poprzez konsolę VMM

Każdy uczestnik kursu dostaje do dyspozycji na czas jego trwania niezbędne indywidualne zasoby do realizacji w/w szkolenia oraz materiały w wersji elektronicznej.

Czas trwania kursu: 35 godzin / 5 spotkań.

Zajęcia odbywają się w:  poniedziałek – piątek w godzinach pomiędzy 8:00 a 21:15

Wymagania

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych Microsoft® Windows Server™.

Warunki rekrutacji

Kandydat, który zamierza wziąć udział w szkoleniu „Hyper-V oraz System Center Virtual Machine Manager”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy oraz dowód wniesienia opłaty za kurs.

Rekrutacja na daną edycję kursu prowadzona jest aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników (grupy szkoleniowe od 6 do 12 osób).

Kurs uruchamiany jest wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

Jeżeli decyzja o uruchomieniu kursu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za kurs.

Warunki odpłatności

Całkowity koszt dla 1 uczestnika: 1400 PLN.

* Całkowity koszty kursu w pełnej grupie 12 osobowej.

Opłatę należy uiścić jednorazowo w wyznaczonym terminie.
Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:
Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW
61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SC VMM”,
przykład: „JAN KOWALSKI – SC VMM”.

Kontakt w sprawie kursu

Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia;
Opiekun kursu: mgr inż. Krzysztof Szwedo (mail: krzysiek@wsiz.wroc.pl, gsm: +48 662 115 405).