Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Edukacja

Ukończona szkoła średnia

Ukończone studia

Oświadczenia i zgodyInformujemy, że Państwa zgoda (za wyjątkiem danych osobowych wymaganych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD (b.majorowski@wsiz.wroc.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.