Rekrutacja-on-line

Aktualności

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Informujemy, iż w dniu 26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Dlaczego warto u nas studiować

 1. Społeczność Uczelni uczestniczy czynnie w realizacji idei tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego określonego w Deklaracji Bolońskiej.
 2. Uczelnia wdrożyła Krajowe Ramy Kwalifikacji i kontynuuje ideę „Uczenia się Przez Całe Życie”.Uczelnia zachęca osoby, którym z różnych przyczyn nie udało się ukończyć studiów, do ich kontynuacji i zakończenia z sukcesem.Uczelnia uznaje udokumentowany dorobek studenta zdobyty także poza jej murami.
 3. Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę zgodności działania Uczelni z przepisami prawa. Kontrola stwierdziła: Programy kształcenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu na kierunkach administracja, informatyka i fizjoterapia zawierają efekty kształcenia zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.
 4. Dnia 15 maja 2013 roku  Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, pozytywnie oceniła skontrolowaną działalność w zakresie zgodności działania organów Uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także z treścią uzyskanego pozwolenia na działalność z uwzględnieniem przyjętych kryteriów legalności, celowości i rzetelnościPrzemyślany program studiów: nacisk położony jest na to, aby zdobywana przez studentów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne miały bieżące odniesienie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i żeby miały charakter praktyczny. Dzięki temu absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy.
 5. Absolwent kierunku Informatyka  poznaje wielosemestralną ścieżkę certyfikacyjną technologii CISCO połączoną z możliwością zdania egzaminów Cisco Certified Network Administrator, ma możliwość zdobycia dyplomów ukończenia autoryzowanych kursów Microsoftu z zakresu systemów operacyjnych Windows, systemów LINUX oraz IBM iSeries, z zakresu transakcyjnych i sieciowych baz danych MS SQL Server.
 6. Absolwent kierunku Administracja poznaje  zagadnienia z dziedziny prawa i administracji, w tym administracji publicznej Unii Europejskiej,  gospodarowania zasobami środowiska, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka oraz neutralizacji skażeń i kreowania polityki proekologicznej, zarządzania urzędem zgodne ze standardami Unii Europejskiej oraz zapewnienia większej efektywności  funkcjonowania jednostek administracji publicznej, a także prywatnych podmiotów gospodarczych.
 7. Absolwent kierunku Fizjoterapia poznaje dynamicznie rozwijającą się dziedzinę współczesnej medycyny, leczenia ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia i likwidacji procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom. Zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z pacjentem w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.
 8. Wszyscy absolwenci mają szansę uzyskania  w naszej Uczelni Certyfikatu językowego TELC - dokumentu potwierdzającego umiejętności posługiwania się danym językiem obcym w określonym obszarze tematycznym np. język biznesowy, język techniczny.
 9. Nasi Absolwenci z powodzeniem kontynuują studia zdobywając tytuły magisterskie w dowolnie wybranej uczelni. 
 10. Przyjazna atmosfera: jest ważnym atutem uczelni. Osoby studiujące u nas to ludzie sympatyczni i otwarci. Studenci, wykładowcy, władze uczelni i pracownicy administracji tworzą jedną wielką rodzinę. Każdy student jest traktowany indywidualnie, zarówno w odniesieniu do zdolności, jak i w razie problemów. Naszą dewizą jest wykorzystanie czasu na uczelni i ukończenie studiów w wyznaczonym terminie. Studia u nas są wciąż kameralne, student jest traktowany podmiotowo, jest stały kontakt z nauczycielami akademickimi i organami uczelni. U nas student ma swoje prawa.
 11. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ma bardzo dobrą lokalizację, 10 minut spacerem od centrum (z dobrym dojazdem), możliwość taniego posiłku w pobliżu.
 12. Studia najwyższej jakości: w trosce o wysoki poziom nauczania szczególnie starannie dobiera się pracowników naukowo – dydaktycznych. Dzięki najlepszym wykładowcom i doświadczonym praktykom, wysoki poziom kształcenia w uczelni dwukrotnie potwierdzony został przez pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 13. Uczymy przedsiębiorczości i praktycznych umiejętności, służą temu m. in. współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi, warsztaty dydaktyczne prowadzone przez specjalistów – praktyków.
 14. Stwarzamy możliwość indywidualizacji studiów m. in. poprzez elastyczne kształtowanie planu i programu studiów, wybór specjalności i przedmiotów fakultatywnych, konwersatoria, seminaria i indywidualne konsultacje. Kładziemy nacisk na wysokiej jakości praktyczne formy zajęć: laboratoria, warsztaty, ćwiczenia, case study.
 15. Pomoc materialna: studenci korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sporcie, stypendiów socjalnych,  stypendiów dla osób z niepełnosprawnością, zapomóg. Uczelnia pomaga w uzyskaniu preferencyjnych kredytów studenckich (z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa).
 16. Kilkanaście lat istnienia - oznacza uczelnię stabilną, doświadczoną w pomocy studentom.
 17. Kilka  tysięcy absolwentów świadczy o zaangażowaniu naszej kadry, by dobrze i ciekawie uczyć. Dbamy o to by nasza kadra naukowa składała się z najlepszych specjalistów.
 18. Dobre przygotowanie do pracy: solidne wykształcenie, specjalności i specjalizacje odpowiadające wymaganiom rynku pracy, praktyki zawodowe w kraju i zagranicą, Biuro Karier służące fachową pomocą, tradycja i prestiż – wszystko to ułatwia wejście na rynek pracy.
 19. Umożliwiamy osobom posiadającym doświadczenie zawodowe ukończenie studiów w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Uznajemy efekty uzyskane w procesie samokształcenia, w  wykonywanej pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach i szkoleniach, w ramach wolontariatu, Osoby które  zdobyły doświadczenie zawodowe poza systemem edukacji formalnej, realizują  program kształcenia w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskane efekty. (Podstawa prawna:  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw)