Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

1.    Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2.    Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
3.    Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student niezależnie od wysokości dochodów w jego rodzinie.
4.    Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student już na pierwszym roku studiów.
5.    Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może zostać przyznane na wniosek studenta
•     druk wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych do pobrania ze strony internetowej lub z Działu Windykacji.
6.    Wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym orzeczony stopień niepełnosprawności należy składać do Sekcji Pomocy Materialnej w terminach do 15 października w semestrze zimowym lub 15 marca w semestrze letnim.
7.    W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 6, student może złożyć wniosek i otrzymać stypendium, ale dopiero od następnego miesiąca (bez wyrównania), w którym przyznano stypendium.
8.    Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
9.    Listy studentów, którym przyznano stypendia  są ogłaszane najpóźniej w terminach do 15 listopada /15 kwietnia/

UWAGA!!!
Wnioski o pomoc materialną
należy składać
w  Sekcji Pomocy Materialnej
/pok. Nr 10, tel. 71/ 79 50 394/

Pozostałe druki znajdują się w zakładce Stypendia socjalne

Przewodniczący Komisji Stypendialnej