Rekrutacja-on-line

Aktualności

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Informujemy, iż w dniu 26 lutego 2017 r. (niedziela) Uczelnia będzie nieczynna.

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Akademia sieciowa Cisco

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

kontakt do kierownika studiów podyplomowych:

bmajorowski@wsiz.wroc.pl
+48 603 85 24 66

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

  • odpis dyplomu
  • kwestionariusz osobowy pobierz
  • 2 zdjęcia
  • dowód wniesienia opłaty raty czesnego
  • kserokopia dowodu osobistego

Czesne: 3200 zł (płatne w 4  ratach-  800 zł za semestr)

  • Całkowita liczba godzin: 180
  • Liczba modułów 4
  • Liczba semestrów:2

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidna podstawa przyszłej kariery zawodowej.

Wymagania: z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć podstawową wiedze matematyczno-fizyczna. Wskazana jest także umiejętność obsługi komputerów. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

Kursy Akademii CISCO Exploration są podzielone na cztery semestry a program każdego z nich wygląda następująco:

Semestr I - Podstawy sieci komputerowych
Moduł 01 - Świat oparty o sieć
Moduł 02 - Komunikacja poprzez sieć
Moduł 03 - Protokoły i funkcje warstwy aplikacji
Moduł 04 - Warstwa transportowa modelu OSI
Moduł 05 - Warstwa sieci modelu OSI
Moduł 06 - Adresacja sieciowa - IPv4
Moduł 07 - Warstwa łącza danych
Moduł 08 - Warstwa fizyczna
Moduł 09 - Ethernet
Moduł 10 - Planowanie i okablowanie sieci
Moduł 11 - Konfiguracja i testowanie sieci
Semestr II - Protokoły i koncepcje routingu
Moduł 01 - Wstęp do routingu i przesyłania pakietów
Moduł 02 - Routing statyczny
Moduł 03 - Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego
Moduł 04 - Protokoły wektora odległości
Moduł 05 - RIPv1
Moduł 06 - VLSM iCIDR
Moduł 07 - RIPv2
Moduł 08 - Tablica routingu
Moduł 09 - EIGRP
Moduł 10 - Protokoły stanu łącza
Moduł 11 - OSPF
Semestr III - Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe
Moduł 01 - Projektowanie sieci LAN
Moduł 02 - Podstawy przełączników i ich konfiguracja
Moduł 03 - VLANs
Moduł 04 - VTP
Moduł 05 - STP
Moduł 06 - Routing między sieciami VLAN
Moduł 07 - Podstawy sieci bezprzewodowych wraz z konfiguracją
Semestr IV - Sieci WAN - zasady dostępu
Moduł 01 - Wprowadzenie do sieci WANs
Moduł 02 - PPP
Moduł 03 - Frame Relay
Moduł 04 - Bezpieczeństwo sieci
Moduł 05 - ACLs
Moduł 06 - Usługi pracy zdalnej
Moduł 07 - Usługi adresowania IP
Moduł 08 - Rozwiązywanie problemów z siecią

Więcej informacji znajdziesz tutaj.