Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Administracja

Studia licencjackie - 6 semestrów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Kształcenie ukierunkowane jest na zarządzanie w administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci zdobywając tytuł licencjata nabywają umiejętności w zakresie ekonomi, informatyki, zarządzania, marketingu i rachunkowości. Sylwetkę absolwenta profiluje pakiet przedmiotów prawnych umożliwiających swobodne poruszanie się  menadżera administracji w zawiłościach uwarunkowań prawnych instytucji administracyjnych w szczególności: prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym, metodach zarządzania i organizacji oraz negocjacjach.

Przekazywana wiedza obejmuje nie tylko zagadnienia z administracji i prawa ale również wybrane zagadnienia z administracji publicznej Unii Europejskiej – szczególnie ważne z punktu widzenia procesu integracji z Unią, zapewniając znajomość zagadnień z zakresu zarządzania Urzędem zgodne ze standardami Unii Europejskiej oraz zapewnia większą efektywność i spadek kosztów funkcjonowania Urzędów i innych jednostek administracji publicznej.

Absolwent będzie potrafił – w oparciu o wiedzę z zakresu prawa, finansów i organizacji instytucji europejskich – pokierować działaniami organizacji gospodarczych i samorządowych mających na celu przygotowanie organizacji/regionu do zadań związanych z procesem integracji, co stanowi istotną przesłankę pożądanych, pozytywnych przemian w gminie, ułatwiając władzy lokalnej podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania rozwoju gminy.

Absolwenci mogą podejmować pracę w administracji rządowej, samorządowej i w instytucjach pozarządowych, mogą również kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich w dowolnie wybranej uczelni.

Przedmioty podstawowe Przedmioty wybieralne
Podstawy prawoznawstwa Zarządzanie kryzysowe
Historia administracji Organizacja ochrony środowiska
Nauka o administracji Ochrona własności intelektualnej
Konstytucyjny system organów państwowych Komunikacja społeczna i public relations
Prawo administracyjne Prawo konkurencji i ochrony konsumenta
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Ustrój organów ochrony prawnej
Makro i Mikroekonomia Bezpieczeństwo państwa
Publiczne prawo gospodarcze Psychologia zarządzania
Przedmioty kierunkowe Zagospodarowanie przestrzeni
Prawo cywilne z umowami w administracji Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej
Prawo pracy i prawo finansowe Polityka regionalna Unii Europejskiej
Finanse publiczne i prawo finansowe Przygotowanie projektów finansowanych przez Unię Europejską
Socjologia i metody badań socjologicznych Biznes plan
Zamówienia publiczne Przedmioty specjalizacyjne
Prawo karne i prawo wykroczeń Administracja w wybranych krajach
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej Prawo międzynarodowe
Statystyka z demografią Gospodarka odpadami
Legislacja administracyjna Gospodarka komunalna i zarządzanie nieruchomościami
Postępowanie egzekucyjne w administracji Gospodarka wodna i zaopatrywanie ludności w wodę
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
Ustrój samorządu terytorialnego
Wychowanie fizyczne *
Język angielski
Technologie informacyjne

* WF - obowiązkowy na studiach stacjonarnych , nieobowiązkowy na studiach niestacjonarnych