Rekrutacja-on-line

Aktualności

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Administracja

Regulamin dyplomowania

1. PRACA DYPLOMOWA
1.1. Kompletowanie tematów prac dyplomowych
1.2. Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych
1.3. Wybór tematów prac dyplomowych
1.4. Ocena pracy dyplomowej
1.5. Złożenie pracy dyplomowej
Regulamin dyplomowania

Warunki

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

1. Termin złożenia pracy dyplomowej:

* do 15 lutego, jeśli zakończenie studiów wypada w semestrze zimowym,
Warunki

Skład komisji

Na podstawie „Regulaminu Studiów” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana w skład, której wchodzą:

1. Przewodniczący komisji (profesor, doktor habilitowany, ewentualnie doktor).
Skład komisji