Rekrutacja-on-line

Aktualności

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

Uwaga Studenci!

W dniach od 30.04.2016 - 03.05.2016 oraz w dniu 26.05.2016 uczelnia będzie zamknięta.

Uwaga Studenci

Informujemy, że w miesiącach kwiecień, maj Dziekanat będzie nieczynny w niedziele.

Uwaga Studenci!

Dnia 25 marca 2016 roku Dziekanat będzie nieczynny.

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Informatyka

RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU INFORMATYKA

1. Wymagany czas praktyki wynosi 4 tygodnie.
2. Praktyka powinna być realizowana nie wcześniej niż po pierwszym roku studiów.
3. Pracującego studenta można zwolnić z odbywania praktyki i zaliczyć wykonywaną pracę jako studenckie praktyki zawodowe, jeśli wykonywana przez niego praca realizuje cele stawiane praktykom i czas wykonywania pracy nie jest krótszy od wymaganego czasu praktyki . Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dziekan Wydziału.

Cele praktyki:

1) praktyczne poznanie budowy, obsługi i eksploatacji sieci komputerowych,
2) poznanie topologii sieci oraz urządzeń wchodzących w jej skład,
3) przygotowanie studenta do realizacji pracy dyplomowej.

Zadania na praktyce:

1) praktykant powinien wykonywać zadania związane z konserwacją, eksploatacją bądź modernizacją sieci komputerowej. Może też brać udział w pracach zespołów projektujących sieci komputerowe,
2) powinien poznać Podmiot (publiczny lub prywatny): organizację pracy; sposób funkcjonowania; system zarządzania; środowisko zawodowe itp.,
3) powinien mieć możliwość pobytu i zapoznania się we właściwie dobranych proporcjach czasowych we wszystkich (lub niemal wszystkich) komórkach organizacyjnych Podmiotu (publicznego lub prywatnego) Pracy,
4) praktykant powinien administrować wybranym systemem operacyjnym, systemem zarządzania bazą danych lub innym systemem sieciowym. Może też projektować modernizację lub rozbudowę sieci,
5) w miarę możliwości powinien wykonywać zadania zbieżne ze swoją pracą dyplomową (przeprowadzić badania i analizy przewidziane do realizacji pracy dyplomowej).

Stanowisko pracy:

1) pomocnik administratora sieci komputerowej,
2) administrator sieci lokalnej,
3) administrator serwera wybranej usługi sieciowej,
4) projektant administrator sieciowej bazy danych.

FORMY STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Organizowane samodzielnie przez studentów w Podmiotach (publicznych lub prywatnych) Pracy (praktyki indywidualne).
2. Realizowane poprzez pracę zarobkową studenta w Podmiocie (publicznym lub prywatnym) Pracy.
3. Organizowane przez WSIZ w Podmiotach (publicznych lub prywatnych) Pracy, które wyraziły zgodę na przyjęcie studentów na praktyki zawodowe (praktyki grupowe).

4. Podstawą odbycia przez studenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu studenckiej praktyki zawodowej w Podmiocie (publicznym lub prywatnym) Pracy jest:

1) skierowanie na studencką praktykę zawodową z uzgodnionym terminem i programem.

Dokumentami niezbędnymi do uzgodnień w sprawie odbycia studenckiej praktyki zawodowej są;

1) karta zgłoszenia miejsca odbywania studenckiej praktyki zawodowej,
2) porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu a Podmiotem (publicznym lub prywatnym) Pracy,

ZALICZENIE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH


Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na podstawie wpisu do indeksów dokonanego przez opiekunów tych praktyk po uwzględnieniu:
1) zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej,
2) sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej, w którym student potwierdza realizację programu praktyki, Wpisu zaliczenia praktyki do indeksu (na str. 82 - 85) dokonuje opiekun praktyki wyłącznie w formie wpisu "zal".

ZALICZENIE WYKONYWANEJ PRACY JAKO STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Dziekan Wydziału może zaliczyć studentowi wykonywaną przez niego pracę zarobkową, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki.

Po uwzględnieniu:

  • podania o zwolnieniu z praktyki i zaliczeniu wykonywanej pracy zarobkowej jako studenckiej praktyki zawodowej załącznik
  • zaświadczenia od Podmiotu (publicznego lub prywatnego) potwierdzającego zatrudnienie
  • sprawozdania ze studenckiej praktyki zawodowej (pracy zarobkowej), w którym student potwierdza realizację programu praktyki załącznik

Opiekun studenckich praktyk zawodowych na kierunku informatyka:

studia niestacjonarne: dr inż. Tadeusz Popkowski