Rekrutacja-on-line

Aktualności

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

Uwaga Studenci!

W dniach od 30.04.2016 - 03.05.2016 oraz w dniu 26.05.2016 uczelnia będzie zamknięta.

Uwaga Studenci

Informujemy, że w miesiącach kwiecień, maj Dziekanat będzie nieczynny w niedziele.

Uwaga Studenci!

Dnia 25 marca 2016 roku Dziekanat będzie nieczynny.

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Informacje ogólne

Misją Biblioteki Uczelnianej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich jej użytkowników. Celem głównym jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych dla dwóch podstawowych grup odbiorców tj. pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów.

ZADANIA

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 • przechowywanie, aktualizacja i konserwacja zbiorów,
 • udostępnianie zbiorów w czytelni i przez wypożyczenia,
 • wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • prowadzenie działalności informacyjno - dokumentacyjnej i bibliograficznej,
 • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej oraz przysposobienia bibliotecznego.

ZBIORY

Biblioteka gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:

 • informatyka,
 • psychologia,
 • statystyka,
 • ekonomia,
 • finanse,
 • prawo,
 • administracja publiczna,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • organizacja i zarządzanie,
 • elektronika,
 • języki obce,
 • fizjoterapia.

KATALOGI

O zbiorach Biblioteki informują katalogi:

 • tradycyjne – kartkowe,
 • komputerowe.

Zbiory katalogowane są w systemie komputerowym i udostępniane z terminali sieciowych. Katalogi tradycyjne dzielą się na alfabetyczne i rzeczowe, (usystematyzowane wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej). Bibliotekę obsługuje zintegrowany system "Sowa".

CZYTELNIA

Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie, słowniki i bibliografie ogólne, podstawową literaturę metodologiczną, informacyjną, podręcznikową oraz niektóre wydawnictwa źródłowe z zakresu dyscyplin, reprezentowanych w zbiorach bibliotecznych.
W czytelni znajdują się czasopisma z bieżącej prenumeraty oraz egzemplarze archiwalne. Księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są na miejscu.

BAZY DANYCH

Czytelnicy mają możliwość bezpośredniego korzystania  z Systemu Informacji Prawnej LEGALIS, zawierającego kompleksową bazę aktów prawnych, bogaty zbiór orzecznictwa i urzędowych wyjaśnień, a także praktyczny informator (stawki, odsetki, koszty, baza teleadresowa sądów i instytucji). 

Godziny pracy biblioteki:

09.11

Środa

12.00 – 17.30

12.11

Sobota

10.00 – 15.00

16.11

Środa

12.00 – 17.30

19.11

Sobota

10.00 – 15.00

23.11

Środa

12.00 – 17.30

26.11

Sobota

10.00 – 15.00

30.11

Środa

12.00 – 17.30
Kontakt: biblioteka

Telefon: 71/79 50 390

SZANOWNY CZYTELNIKU !

Biblioteka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus informuje o możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej

Nasi studenci mogą korzystać nieodpłatnie, na miejscu ze zbiorów wszystkich bibliotek Politechniki Wrocławskiej (Głównej, wydziałowych i instytutowych). Szczególnie polecamy biblioteki: Główną, Wydziału Informatyki i Zarządzania (w nowym budynku na górze), Wydziału Elektroniki.

Wypożyczać można też bezpłatnie, ale za kaucją. Pożyczając książkę należy zostawić kaucję w wysokości odpowiadającej karze za zagubioną książkę. Kaucja zostaje w całości oddana po zwrocie książki do biblioteki.

Biblioteka Główna PWR udostępnia przez Internet zeskanowane książki. Usługa ta jest dostępna dla wszystkich pod adresem Biblioteka PWR.

Więcej informacji o tej usłudze w innych bibliotekach (AGH, UJ, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski itp.).

Uczelnia posiada również dostęp do mięndzynarodowej bazy publikacji naukowych - Wirtualnej Biblioteki Nauk zrealizowanej ze środków Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Zasoby wirtualnej biblioteki dostępnę są wyłącznie z terenu Uczelni Wsiz "Copernicus" pod adresem Wirtualna Biblioteka Nauk