Rekrutacja-on-line

Aktualności

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

Uwaga Studenci!

W dniach od 30.04.2016 - 03.05.2016 oraz w dniu 26.05.2016 uczelnia będzie zamknięta.

Uwaga Studenci

Informujemy, że w miesiącach kwiecień, maj Dziekanat będzie nieczynny w niedziele.

Uwaga Studenci!

Dnia 25 marca 2016 roku Dziekanat będzie nieczynny.

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Warunki

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

NA KIERUNKU INFORMATYKA

1.  Termin złożenia pracy dyplomowej:

1)  do 15 lutego, jeśli zakończenie studiów wypada w semestrze zimowym,

2)  do 15 czerwca, jeśli zakończenie studiów wypada w semestrze letnim,

2. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego, dyplomant składa w dziekanacie następujące dokumenty:

1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej (tzw. biblioteczny). Zalecanym sposobem oprawienia jest tzw. bindowanie (okładka przeźroczysta). Treść wg wzoru strony tytułowej zał.3 i zał.4. Na końcu pracy dyplomowej (przedostatnia strona) należy umieścić „Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej” oraz (ostatnia strona) „Oświadczenie autorskie”. Praca dyplomowa może być oprawiona w okładki kartonowe (musi być na okładce napis praca dyplomowa).

2) jeden egzemplarz pracy dyplomowej (tzw. archiwalny). Bez oprawy, zszyty naturalnym sznurkiem, dwustronnie drukowany czcionką 8 pt (za wyjątkiem strony tytułowej). Na końcu pracy dyplomowej (przedostatnia strona) należy umieścić „Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej” oraz (ostatnia strona) „Oświadczenie autorskie”. Na końcu pracy dyplomowej należy umieścić papierową kopertę zawierającą opisaną płytę CD lub DVD z tekstem pracy wraz z elementami stanowiącymi jej integralną część.

3) Indeks (z wszystkimi wymaganymi wpisami zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych oraz wypełnioną stroną z tematem i oceną pracy dyplomowej).

4) ocenę pracy dyplomowej przez promotora oraz oddzielnie opiekuna merytorycznego, (jeżeli jest wyznaczony).

5) 5 fotografii formatu 45 x 65 mm.

6) potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 60 zł za wydanie dyplomu.

7) rozliczoną kartę obiegową dyplomanta.

3. Obrony prac dyplomowych odbywają się w połowie marca (lipca).

4. Wykaz pytań do egzaminu dyplomowego znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

Informatyki, Administracji i Fizjoterapii

dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIZ