Rekrutacja-on-line

Aktualności

Akademia Money.pl -

Jedenasta edycja odbywa się w terminie od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. i jest kierowana do studentów:

Ogłoszenie stowarzyszenia "Twoje nowe możliwości"

Stowarzyszenie "Twoje nowe możliwości" organizuje piknik dla studentów z niepełnosprawnościami.

Młodzi Kreatywni Przedsiębiorcy poszukiwani

Ruszyła polska edycja międzynarodowych konkursów British Council

CCNA Studia Podyplomowe

Cisco semestr 1

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Fizjoterapia

Studia licencjackie - 6 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)

Podstawowym  atutem uczelni jest szeroko rozwinięta współpraca międzynarodowa przy realizacji programu nauczania na kierunku Fizjoterapia.

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Jest to metoda leczenia, która obejmuje: leczenie ruchem, czyli kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię, tj. wykorzystanie środków fizykalnych jak np.: laser, pole magnetyczne, pole elektryczne w procesie leczenia.

Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności pacjentom.

Zapotrzebowanie na fizjoterapeutów jest co raz większe, w związku  ze wzrostem średniej wieku Polaków, większą świadomością pacjentów oraz ekonomią procesu leczenia. Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do pracy z pacjentem w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów do:

 • podtrzymywania i przywracania sprawności osobom, które ją utraciły w skutek chorób bądź urazów,
 • wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych
 • kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Istotnym elementem kształcenia jest poznanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych i rehabilitacji we wszystkich działach medycyny klinicznej, a także poznanie sposobów odnowy biologicznej.

Po ukończeniu studiów I stopnia i otrzymaniu dyplomu licencjata absolwent może podjąć pracę w:

 • szpitalach klinicznych akademii medycznych ,
 • szpitalach wojewódzkich i miejskich,
 • uzdrowiskach ,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych ZUS,
 • poradniach ekologicznych,
 • zakładach pracy chronionej,
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • klubach sportowych,
 • przychodniach sportowo-lekarskich,
 • gabinetach fizjoterapeutycznych działających w przychodniach lekarza rodzinnego
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji prozdrowotnych,
 • gabinetach prywatnych.
Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Anatomia prawidłowa człowieka Kształtowanie ruchowe i metody nauczania ruchu
Biologia medyczna Kinezyterapia
Fizjologia Terapia manualna
Biochemia Fizykoterapia
Biofizyka Masaż leczniczy
Biomechanika Fizjoterapia ogólna
Kinezjologia Podstawy fizjoterapii klinicznej
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządów ruchu
Psychologia Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych
Patologia ogólna Zaopatrzenie ortopedyczne
Pedagogika
Przedmioty ogólne
Język obcy
Promocja zdrowia i higiena
Etyka medyczna i filozofia
Technologia informacyjna
Zajęcia praktyczne w pracowni fizykoterapii
Zajęcia praktyczne wstępne
Zajęcia praktyczne w pracowni kinezyterapii